Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri

Seita, Tilapeli ja Taikavuori

Viikki, Helsinki

Kilpailuehdotukset Helsingin kaupungin järjestämiin kolmeen Viikinmäen tontinluovutuskilpailuun. Suunnitteilla.

Viikinmäen länsiosa on topografialtaan voimakkaasti vaihtelevaa kalliomaastoa, joka länsireunallaan viettää jyrkästi Vantaanjoen rantaniitylle. Helsingin kaupunki on halunnut antaa asuinalueelle "kivisen kukkulakaupungin" leiman. Ehdotus Seita laadittiin Viikinmäen länsiosan ensimmäiseen tontinluovutuskilpailuun vuonna 2006.

Tilapeli on Viikinmäen toiseen tontinluovutuskilpailuun vuonna 2008 laadittu ehdotus, joka valittiin toteutuksen pohjaksi tontille 36110/9.

Ehdotuksessa on hyvin ymmärretty ’kivisen kukkulakaupungin’ luonne.

Rakennusten massoittelu ja sijoittuminen maastoon on luonteva ja maaston sekä maiseman hyväksikäytön kannalta optimaalinen. Rakennusalat on asemakaavassa sijoitettu siten, että tontin keskellä oleva hieno kalliopaasi säilyy. Tämä on otettu huomioon myös kilpailuratkaisussa. Myös alarinteen puolella esitetty ratkaisu, jossa talot ’lähtevät liitämään’ on kukkulakaupungin hengen mukaista ja koskettaa maastoa kevyesti. Tontin istuttaminen vähäeleisellä luonnonmukaisella kasvillisuudella on hyvä.

Julkisivut ovat harmoniset ja väreiltään rauhalliset.

Asuntopohjat ovat hyvin toimivia ja ratkaisultaan joustavia.

Esteettömyys toteutuu ratkaisussa.

Otteita ehdotuksen ”Tilapeli” arviosta
Helsingin kaupunki, Kiinteistölautakunta 14.10.2008

Helsingin kaupunki järjesti kilpailun Viikinmäen länsiosan seitsemästä omakotitontista vuonna 2010. Ehdotukset laadittiin yhdelle kohdetonteista ja suunnitelmamme Taikavuori valittiin voittajaksi 56 ehdotuksen joukosta. Rakennuttaja sai ensimmäisenä valita mieleisensä tontin seitsemän joukosta, ja rakennuslupa sai lainvoiman kesällä 2011. Suunnittelu on jäänyt urakkapiirustusvaiheeseen.