Kampin keskuksen asuintalot

As. Oy Helsingin Anna, Helsingin Salomo ja Helsingin Fredrik

Ehdotuksen parhaita puolia ovat selkeys ja yksinkertaisuus niin asemakaavallisessa ratkaisussa (aukio – puisto) kuin rakennusvolyymien sijoittelussakin.

Hyvää on myös yhdistelmärakennusten arkkitehtuuri ja toiminnallinen jäsentely:

  • Asunnot avautuvat puistoon.
  • Toimistot avautuvat kadulle.

Rakennusten mittakaava on todella onnistunut ja inhimillinen. Pohjaratkaisut, erityisesti asunnoissa, ovat huomattavan hyviä.

Ote arkkitehti Dominique Perrault’n asiantuntijalausunnosta koskien Kampin keskuksen suunnittelu- ja tarjouskilpailun ehdotusta Champ

  • 99 asuntoa
  • Bruttoala 9000 m²
  • Valmistuneet 2006
  • Teräsrakennepalkinto 2006 / Kampin keskuksen maanpäälliset osat
  • European Award for Steel Structures 2007 / Kampin keskuksen maanpäälliset osat
  • Julkaistu: Arkkitehti 5/2006, Teräsrakenne 3/2007
  • Esitelty Suomen arkkitehtuuria 0607 -näyttelyssä 2008
  • Rakennuttaja: SRV-yhtiöt Oyj